MIP Pharma Polska

Portal dedykowany Partnerom zainteresowanym udziałem w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez naszą firmę.

Wykaz zgód na przetwarzanie danych osobowych

Paragraf §1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przez MIP PHARMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-175), ul. Orzechowa 5, w celach związanych z organizacją szkolenia, weryfikacją tożsamości uczestników szkolenia i wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu oraz danych zbieranych w czasie trwania szkolenia w celu zapewnienia technicznej realizacji webinarium: data i godzina wejścia i wyjścia na/ze szkolenia, tresć zadawanych pytań, akcje potwierdzające uczestniczenie w szkoleniu i ich brak. Webinarium będzie realizowane przy użyciu platformy do szkoleń online.

Paragraf §2 – zgoda na otrzymywanie informacji handlowej nr 1

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MIP PHARMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-175), ul. Orzechowa 5, niezamówionej informacji handlowej – zaproszeń do udziału w bezpłatnych konferencjach i szkoleniach organizowanych lub współorganizowanych przez MIP PHARMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz za pośrednictwem poczty konwencjonalnej.

Paragraf §3 – zgoda na otrzymywanie informacji handlowej nr 2

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MIP PHARMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-175), ul. Orzechowa 5, niezamówionej informacji handlowej – informacji o oferowanych produktach i promocjach, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz za pośrednictwem poczty konwencjonalnej.

Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji i webinarów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIP PHARMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-175), ul. Orzechowa 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000044185 (Administrator);
 2. Dane osobowe zbierane są w celach:
 • związanych z organizacją szkolenia, weryfikacją tożsamości uczestników szkolenia, zapewnienia technicznej realizacji szkolenia oraz wydaniem zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu, na podstawie 6 ust 1 pkt c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów udziału w szkoleniu, podanie danych osobowych dla celów marketingowych Administratora jest całkowicie dobrowolne .
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: innym uczestnikom szkolenia (w trakcie szkolenia uruchomiony będzie komunikator pisemny-chat, w ramach którego uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prowadzącemu, w komunikatorze widoczne będą: imię i nazwisko uczestnika/login), dostawcom usług związanych z organizacją szkolenia, podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym współpracującym z Administratorem podmiotom świadczącym usługi IT;
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane firmie Zoom Video Communications, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Informujemy, że podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzednim przystąpił do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku i gwarantuje, że będzie przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z jego usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowo zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których może Pani/Pan z nich skorzystać wskazane zostały w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 8. Kontakt do administratora danych:  e-mail: info@mip-pharma.pl; adres pocztowy: MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segi84/public_html/revovery-mip/wp-includes/functions.php on line 4675